Anh Phan Ngọc Phương Bắc đã tham gia Be Ready Education Australia với niềm đam mê xây dựng các sản phẩm giáo dục có thể ảnh hưởng tới hàng triệu học sinh.

Anh tin rằng phần mềm không chỉ là dùng công nghệ, mà quan trong hơn hết là trải ngiệm của người dùng. Và công nghệ chỉ hữu dụng khi chúng ta áp dụng nó vào những điều thực tế trong cuộc sống.

Các đối tác của Be Ready Education luôn ấn tượng với phong các làm việc cần mẫn, luôn đem tới sản phẩm với chất lượng cao nhất.

 

 

Phan Ngọc Phương Bắc https://beready.vn/images/2022/phan_ngoc_phuong_bac.jpg#joomlaImage://local-images/2022/phan_ngoc_phuong_bac.jpg?width=1085&height=1085 Binh Le

Đối Tác Của Chúng Tôi

 

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn
Tư Vấn Miễn Phí
Chat ngay