Tất cả những nhân viên trước khi cộng tác đều phải điền vào thông tin form bên dưới

Hiểu về văn hóa làm việc tại Be Ready 

Để hiểu thêm về các văn hóa làm việc trung thực, công bằng và chấp nhận thử nghiệm, nhận lỗi, dám sửa sai... Bạn hãy subscribe kênh Youtube của anh CEO Lê Chơn Nhựt Bình

Đây là yêu cầu bắt buộc của tất cả các nhân viên vì các video về tinh thần làm việc của Be Ready sẽ thường xuyên được đăng lên kênh Youtube này

 

Cam kết bảo mật thông tin 

Be Ready cam kết chỉ thu nhập thông tin của bạn cho công tác quản lý.

 

 

 

Đăng ký thông tin nhân viên https://beready.vn/images/2022/beready-web-development-service.jpg#joomlaImage://local-images/2022/beready-web-development-service.jpg?width=2508&height=1672 Binh Le

Đối Tác Của Chúng Tôi

 

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn
Tư Vấn Miễn Phí
Chat ngay