Dịch vụ quảng cáo Facebook

Bảng báo giá dịch vụ quảng cáo Facebook tại Be Ready

PHÍ DICH VỤ
/ PHÍ KỸ THUẬT
NGÂN SÁCH
/tháng/lần chạy
NỘI DUNG QUẢNG CÁO SỐ BÀI CHẠY
/thay đổi bài / tháng
700.000 <3.000.000
Khách viết bài sẵn
<3 bài
1.000.000
<5.000.000
Hỗ trợ viết 1 bài quảng cáo
<3 bài
2.000.000
<10.000.000
Hỗ trợ viết 1 bài quảng cáo
<5 bài
3.000.000 <20.000.000
Hỗ trợ viết 2 bài quảng cáo
<10 bài
5.000.000 <50.000.000
Hỗ trợ viết 2 bài quảng cáo
<15 bài
Trao đổi thêm >50.000.000  

 

Chú Ý:

  • Giá trên chưa bao gồm VAT
  • Ngân sách chạy là số tiền chi trả cho facebook 
  • Phí dịch vụ là phí kỹ thuật mà Be Ready nghiên cứu, chạy quảng cáo, theo dõi, tối ưu, báo cáo
Dịch vụ quảng cáo Facebook https://beready.vn/images/2023/guia-practica-facebook-ads.jpg#joomlaImage://local-images/2023/guia-practica-facebook-ads.jpg?width=790&height=420 Bac Phan

Đối Tác Của Chúng Tôi

 

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn
Tư Vấn Miễn Phí
Chat ngay