Be Ready Education

Dịch vụ quảng cáo Facebook

Bảng báo giá dịch vụ quảng cáo Facebook tại Be Ready

213-dich-vu-quang-cao-facebook

PHÍ DICH VỤ
/ PHÍ KỸ THUẬT
NGÂN SÁCH
/tháng/lần chạy
NỘI DUNG QUẢNG CÁO SỐ BÀI CHẠY
/thay đổi bài / tháng
700.000 <3.000.000
Khách viết bài sẵn
<3 bài
1.000.000
<5.000.000
Hỗ trợ viết 1 bài quảng cáo
<3 bài
2.000.000
<10.000.000
Hỗ trợ viết 1 bài quảng cáo
<5 bài
3.000.000 <20.000.000
Hỗ trợ viết 2 bài quảng cáo
<10 bài
5.000.000 <50.000.000
Hỗ trợ viết 2 bài quảng cáo
<15 bài
Trao đổi thêm >50.000.000  

 

Chú Ý:

  • Giá trên chưa bao gồm VAT
  • Ngân sách chạy là số tiền chi trả cho facebook 
  • Phí dịch vụ là phí kỹ thuật mà Be Ready nghiên cứu, chạy quảng cáo, theo dõi, tối ưu, báo cáo
Photo by Andras Vas

Trung tâm trợ giúp

Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn.