Dịch vụ quảng cáo Google Ads

Bảng báo giá dịch vụ quảng cáo Google Ads tại Be Ready

PHÍ DỊCH VỤ/
PHÍ KỸ THUẬT
NGÂN SÁCH
/tháng/lần
THANH TOÁN
Tháng đầu Từ Tháng thứ 2  
700.000 500.000
<3.000.000
1 lần đầu tháng
1.000.000 700.000 <5.000.000 1 lần đầu tháng 
2.000.000 1.500.000 <10.000.000 1 lần đầu tháng 
3.000.000 2.000.000 <20.000.000 2 lần đầu và giữ tháng
4.000.000 3.500.000 <40.000.000 2 lần đầu và giữ tháng
Trao đổi thêm   >40.000.000  

 

Chú Ý:

  • Giá trên chưa bao gồm VAT
  • Ngân sách chạy là số tiền chi trả cho Google
  • Phí dịch vụ là phí kỹ thuật mà Be Ready nghiên cứu, chạy quảng cáo, theo dõi, tối ưu, báo cáo
Dịch vụ quảng cáo Google Ads https://beready.vn/images/2023/google-ads2.jpg#joomlaImage://local-images/2023/google-ads2.jpg?width=800&height=492 Bac Phan

Đối Tác Của Chúng Tôi

 

“Mình khởi nghiệp nhưng chưa biết sẽ xây dựng đội ngũ IT ra sao, nhờ Be Ready Education, mình đã có website và trang Facebook được quản trị rất hiệu quả”

Chị Lê Thảo Nguyên

Founder Doliherb - Relive
Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn
Tư Vấn Miễn Phí
Chat ngay