Be Ready Education

Mua Backlinks chất lượng cao

Với hệ sinh thái hơn 5.000.000 người dùng mỗi tháng là học sinh, sinh viên, giáo viên.  Chúng tôi tự tin sẽ hỗ trợ được tốt nhất...

mua-backlinks-chat-luong-cao

Dịch vụ đơn giản thuận tiện

Tất cả những website mà Be Ready Education bán backlinks đạt các tiêu chuẩn sau

1/ Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tài khoản để đăng nhập và theo dõi cụ thể link được đặt ở trang nào.

2/ Các website có traffic cao của chúng tôi bên cạnh hỗ trợ tăng hạng, còn có thể đem đến traffic refereal cho website của bạn.

3/ Bạn có thể chọn Backlink nội dung text phù hợp 

4/ Chúng tôi sẽ đặt link trong vòng 48h kể từ khi thanh toán

 

Giá dịch vụ

 

Chi Phí Đặt Link (Theo Tháng)

MOZ DA Homepage Price (vnđ) Subpage Price (vnđ)
10-14                                      15,000                                        5,000
15-19                                      30,000                                     10,000
20-24                                      50,000                                     15,000
25-29                                      80,000                                     20,000
30-34                                    120,000                                     30,000
35-39                                    200,000                                     50,000
40-44                                    300,000                                     75,000
45-100                                    400,000                                   100,000

 

Bạn cũng muốn tham gia hệ sinh thái Be Ready Education?

Đây cũng là cách để chúng tôi vừa làm giàu hệ sinh thái và tăng thêm thu nhập cho những thành viên tham gia vào dịch vụ kiếm thu nhập thụ động từ viết Blog.

Nếu bạn muốn tham gia viết blog và kiếm tiền, hãy click vào đây

 

 

 

 

 

Photo by Andras Vas

Trung tâm trợ giúp

Áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của bạn.